wijkschouw

Op woensdag 19-10-2022 werd in de middag de jaarlijkse wijkschouw gehouden onder leiding van Henk Homan Dorpsraad Vierpolders. Aanwezig waren o.a van de gemeente de burgemeester Rensen, wethouder Van der Kooi en ons gemeentelijk contactpersoon Mevr. S. Mooldijk.  

Verder vergezeld van een Bijzonder Opsporingsambtenaar en een toezichthouder. 

De volgende aandachtspunten werden nagelopen. Van de schouw wordt door de gemeente een verslag gemaakt waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

1 Aanzien Coosenhoekstraat 1-35;

Als vanaf de Dijckpoting De Coosenhoekstraat in kijkt en wel over het trottoir van nr's 1-35 zie dat de struiken in het trottoir al langere tijd geen onderhoud

heeft. gehad. Dit had natuurlijk gewoon gemeld kunnen worden, maar wij als Dorpsraad willen graag laten zien dat dit verloedering in het werk stelt. Deze verloedering willen wij met de bewoners graag tegengaan. HIerbij kunnen de tuinen en de overhangende tuinen over het trottoir ook beter. 

Spreekt de gemeente zich hierover uit naar de bewoners ?

Als er onderhoud zal plaatsvinden is de Dorpsraad ook bereid de bewoners daarna aan te schrijven.

2 Verzakking brandgang achter Coosenhoekstraat 1-35;

Als je langs een stukje de Coosenhoek oploopt kan je links ( achter huis van Patricia Mol) een de brandgang in en kan daarna rechts de brandgang  in van de nr's 1-35.

Blijf daar staan en laat zien dat de brandgang verzakt is en waarover de bewoners zich beklagen. Verzoek is of dat alles opgehoogt kan worden.

3 Hoe lantaarnpaal voor pand Bruijkersstraat 64 is gesitueerd;

Van het trottoir wordt elke dag gebruik gemaakt van een invalide man met een elektrisch rolstoel. De man kan met die stoel niet langs de lantaarnpaal en moet met 1 wiel telkens door het gras rijden. Verzoek: Maak het trottoir wat breder zodat de bocht ruimer wordt of verplaatst de lantaarnpaal.

4 Gevaar kruising Dorpsdijk / Coosenhoekstraat;

Al vanaf 2015 wordt hierom door de Dorpsraad aandacht gevraagd aan de gemeente. Tot op heden geen enkele wijziging.

Komend vanaf de Coosenhoekstraat kan naar links kijkend geen verkeer aan zien komen. Dit komt onder andere door de hoge groene heg en daarna ook door de op korte afstand liggende bebouwing. Onbekenden die over de Dorspdijk rijden zien de kruising niet aankomen en passeren met een te hoge snelheid om nog van rechts komend verkeer voorrang te kunnen verlenen. Door de Dorpsraad wordt gedacht aan een witte zig-zag lijn op het wegdek van de Dorpsdijk voor de Coosenhoekstraat zodat duidelijk wordt dat een kruising wordt genaderd.

5 Verkeersgevaarlijk Dorpsdijk vanaf pand 41 tot aan de Hogeweg;

Loop nu vanaf de Coosenhoekstraat rechtsaf de Dorpsdijk op tot aan nr 41. Stop daar en bekijk de weg verder in de richting van de Hogeweg. De fietspaden zijn daar smal aan de zijkanten. Over deze fietspaden rijden kleine kinderen met hun fietsjes. Mede door de overhangend tuingroen worden deze fietspaden nog smaller. Daar het voor vrachtverkeer nog steeds is toegestaan van deze weg in beide richting gebruik te maken vraagt de Dorpsraad zich af of deze situatie wenselijk is.

6 Veckdijk aanzien Dorp - niet naleving APV en Wegenverkeerswet - uitzichtbelemmering/verkeersgevaarlijk hoek Veckdijk / Vlaardingerhilseweg;

Lopen naar de Veckdijk en stoppen voor de woning van G. Hakke nr. 21 dacht ik.  Aan de overkant staan elke dag op de weg 2 aanhangwagens langer dan 6 meter geparkeerd. Daarnaast staan ook 4 blokken beton kennelijk ter afzetting. Het lijkt hierop dat Hokke BV hiermee zijn industrieterrein uitbreid allen is dit een gedachte. 

Volgens de APV hoofdstuk 5:8 lid 1  mogen geen deze aanhangwagens er niet staan. De Dorpsraad vraagt zich af waarom niet gehandhaafd wordt daar ook het uitzicht op de kruising met de Vlaaardingerhilseweg beperkt wordt.

7 Teruglopend over de Veckdijk loop rechts langs een stukje grond van Hokke. Hier ligt een hoop rotzooi. De Dorpsraad wacht op inwerkingtreding van de omgevingswet zodat gehandhaafd kan worden op grond van artikel 179 van het Omgevingsplan Brielle.

8 Aanzien binnenkomst Dorpsdijk vanaf de Veckdijk;

Bij de bebording binnen de bebouwde kom Vierpolders hangen aan de voorzijde mooie planten. Daar achter staan nog twee langwerpige bloembakken die er niet uitzien qua beplanting. De bewoners en de Dorpsraad denken dat dit sterk verbeterd kan worden met weinig middelen. Kan hier een belofte gedaan worden vraag de Dorpsraad zich af.

9 Bushalte Buurtbus.

Tegen de situatie van de bushalte is mailverkeer geweest met een bewoner van Vierpolders. Als aan de overzijde van de halte geparkeerd wordt en de streekvervoer bus stopt bij de halte kan er geen personenauto meer langs en ontstaan er opstoppingen. Daar het streekvervoer ouderen en mindervalide mensen vervoerd duurt de stop vaak lang waar de wachtende nogal eens problemen mee heeft enz. De Dorpsraad vraagt zich af of de bushalte wel aan de gestelde eisen voldoet. In inham in het trottoir is qua ruimte zeker mogelijk. Anders valt te denken aan een gele streep aan de overzijde van de halte zodat het verkeer weer door kan stromen.

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina