voor meer informatie over het navolgende bericht zie het BIO massa item op de site!

Bericht van de interim-voorzitter.

                                         Aan de inwoners van Vierpolders 

 

    Vierpolders, 31 juli 2019.

Betreft: Bericht van de Interim-voorzitter over de op 27 juni 2019 gehouden Openbare Vergadering van de Stichting Dorpsraad Vierpolders in ’t Dijckhuis Dijckpotingen te Vierpolders.

L.S.

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de enorme opkomst, waarschijnlijk 150/200

inwoners, die deze Openbare Vergadering hebben bijgewoond. Een woord van dank is

hier op zijn plaats, omdat deze vergadering met uw aller medewerking uitstekend is verlopen.

De bedoeling van deze avond was om duidelijke aanvullende informatie te geven over de in het dorp ontstane tegenstellingen tussen enerzijds de inwoners en anderzijds de

ondernemers, die belangen hebben bij de vestiging van een BIO massa installatie.

Op verzoek van de Dorpsraad werden u twee presentaties voorgehouden.

Uit hoofde van het voormelde doen wij u op de website van de Dorpsraad melding van

de navolgende items:

1.    Notulen/werkverslag van de openbare vergadering.

2.    De schriftelijk door aanwezigen gestelde vragen;

3.    Presentaties:

-       presentatie door een vertegenwoordiger van enkele bewoners van de Middelweg, bij monde van de heer Dick Batenburg.

-       de Presentatie door een vertegenwoordiger van de Aardwarmte Vierpolders bij monde van de heer Leo van der Valk is geplaatst c.q. kunt u inzien op www.biomassavierpolders.nl

4.    Aanvullende informatie door Aardwarmte Vierpolders op de schriftelijk gestelde

vragen.

5.    Een door de bewoners van de Middelweg ingezonden artikel Bos-als-brandstof,

dat u kunt lezen via: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/bos-als-brandstof

U zult kunnen begrijpen, dat de Stichting Dorpsraad geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke visies, die geuit zijn door betrokkenen.

Wij verwachten, dat voormelde informatie u meer duidelijkheid verstrekt over tal van feiten rondom dit item.

Het spreekt voor zich, dat u voor eventuele aanvullende vragen de Dorpsraad daarop

kunt aanspreken.

Met vriendelijke groet,

                                                                hoogachtend          Leo den Hond

 

 

 

 

 

 

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina