snelheids metingen april 2017

Snelheidsmetingen Veckdijkt.h.v. nr 36
uit richting Brielle (wegr)
van:

maandag 17 t/m maandag 24 april 2017

Totaal aantal voertuigen:


6342gemiddeld per dag:


906gemiddeld per uur:


38max per uur:


107
gemiddelde snelheid:

km/h

41maximale snelheid:

km/h

88V85:


km/h

53


snelheidsverdelingin %:

0-30 km/h

16,00

31-35 km/h

8,00
≥ 36 km/h

76,00


snelheids metingen april 2017

Snelheidsmetingen Veckdijk


Verdeling


t.h.v. nr 36

in richting Dijckpotingen (aank)


Twee-wieler

Auto

Trans-porter

Vracht-wagen

Trailervan:

maandag 17 t/m maandag 24 april 2017Totaal aantal voertuigen:


5540
gemiddeld per dag:


791
gemiddeld per uur:


33
max per uur:


126


gemiddelde snelheid:

km/h

37
maximale snelheid:

km/h

89
V85:


km/h

48snelheidsverdelingin %:

0-30 km/h

26,00


31-35 km/h

15,00

≥ 36 km/h

59,00snelheids metingen april 2017

Snelheidsmetingen Dorpsdijk


Verdeling


t.h.v. nr 32

Totaal
Twee-wieler

Auto

Trans-porter

Vracht-wagen

Trailer

van:

maandag 17 t/m maandag 24 april 2017Totaal aantal voertuigen:


3608
gemiddeld per dag:


515
gemiddeld per uur:


21
max per uur:


70


gemiddelde snelheid:

km/h

28
maximale snelheid:

km/h

78
V85:


km/h

37snelheidsverdelingin %:

0-30 km/h

64,00


31-35 km/h

17,00

≥ 36 km/h

19,00


norm


situatiemotorvoertuigen per spitsuur
500-600

70

mvt
een gemiddelde snelheid tot
30 km/h

28

km/h
een snelheid gereden door 85% van de mvt tot


36 km/h

37

km/h


een percentage boven 35 km/h tot10%

19

%

snelheidsmeting 12 tot 21 october

Snelheidsmeting van de smiley's op de dijkpotingen - veckdijk en de dorpsdijk .

De meting die wij hebben ontvangen van de gemeente Brielle .

Snelheidsmeting dorpsdijk t.h. nummer 32

Deze smiley meet dus ingaand en uitgaand alleen ingaand is voor de bestuurde te zien uitgaand  is blind

aantal voertuigen              : 3125

gemiddelde per dag          :   391

gemiddeld per uur             :  16     max. per uur     : 49

gemiddelde snelheid         :  29  km/h

maximum                            :  70   km/h        v85   ;  39   km/h

in %  55,5  % 0 tot 30 km/h - 19.5  %  31 - 35 km/h  -  36 en harder 25  %

percentage overtreders loopt wel iets terug  was 31 % en is nu 25 % boven de 36 km/h.

ook dit is te veel en dit zal hopelijk veranderen als de maatregel van de gemeente Brielle is doorgevoerd .

binnekort meer inf.

snelheidsmeting 12 tot 21 october

Snelheidsmeting van de smiley's op de dijkpotingen - veckdijk en de dorpsdijk .

De meting die wij hebben ontvangen van de gemeente Brielle .

Snelheidsmeting veckdijk t.h.v. nummer 36

Deze smiley meet dus ingaand en uitgaand alleen ingaand is voor de bestuurde te zien uitgaand  is blind.

aantal voertuigen              : 16722

gemiddelde per dag          :   2090

gemiddeld per uur             : 87     max. per uur     : 154

gemiddelde snelheid         : 41  km/h

maximum                            :  95   km/h        v85   ; 51  km/h

in %  16 % 0 tot 30 km/h - 15 %  31 - 35 km/h  - 36 en harder 69 %

Het percentage overtreders boven de 35 km/h loopt terug was 78 % is nu 69 % maar is nog steeds te hoog en ligt ruim boven de wetelijke norm van 10 %

De volgende zet van de gemeente Brielle en de Dorpsraad Vierpolders en de vvn zal dan gevolgen hebben voor een aanpassing op de veckdijk en de dorpsdijk .

de gemeente Brielle heeft de procedure opgestart om de verkeersmaatregel verkeer van recht heeft voorrang dan ook te gaan toepassen .

Deze aanpassing moet er voor zorgen dat de weggebruikers op de veckdijk en de dorpsdijk beter zullen moeten gaan opletten .

Er staat wel eneige verandering op touw nieuwe belijningen en borden . er zal de nodige aandacht worden besteed zodra dit in werking gaat.

snelheidsmeting 12-tot 21 october 2015

Snelheidsmeting van de smiley's op de dijkpotingen - veckdijk en de dorpsdijk .

De meting die wij hebben ontvangen van de gemeente Brielle .

Snelheidsmeting Dijkpotingen  t.h.v. provenierstraat.

Deze smiley meet dus ingaand en uitgaand alleen ingaand is voor de bestuurde te zien uitgaand  is blind.

aantal voertuigen              : 6638

gemiddelde per dag          :  830

gemiddeld per uur             : 35     max. per uur     : 85

gemiddelde snelheid         : 27  km/h

maximum                          : 70  km/h        v85   ; 34 km/h

in %  67% 0 tot 30 km/h - 22%  31 - 35 km/h  - 36 en harder 11%

mening hier rijdt nog 11% te hard maar valt dus nog mee , oorzaak hierin is dat er verkeer van rechts voorrang heeft dus de snelheid er uit haalt.

stichting dorpsraad vierpolders

tips en waarschuwingen school en dijckhuis

Aan de dorpsbewoners Vierpolders

Bij de gemeente komen de laatste jaren meer en meer klachten binnen omtrent de verkeersonveiligheid in de schoolomgeving. Deze klachten gaan van snelheid tot parkeren. Graag willen we een aantal punten rondom verkeersgedrag bij scholen bespreken.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn er ons van bewust dat mensen steeds minder tijd hebben om al hun taken binnen één dag rond te krijgen.

Toch vragen wij aandacht voor bepaald foutief gedrag waar uzelf vaak de oorzaak van bent en u dan ook de oplossing voor heeft. Met handhaving alleen komen we er niet, pas ook zelf uw verkeersgedrag aan.

Kinderen afzetten bij de school

Een veel voorkomend probleem ziet men bij het afzetten van kinderen bij school.

Veel ouders parkeren dan illegaal doordat alles snel moet gaan.

Graag zet men de auto zo dicht mogelijk bij de schoolingang, waardoor er hinder is voor andere weggebruikers.

Zo parkeren mensen op het trottoir, wat hinderlijk is voor voetgangers en passerend verkeer.

Of men zet de auto voor de inrit van een huis, waardoor de bewoners er niet meer in of uit kunnen.

 Binnen het dorp  is voldoende parkeerruimte aanwezig waarvan u gebruik kunt maken.

Snelheid school , dorpshuis  en dorp

Niet alleen de ouders, maar ook andere weggebruikers passen vaak hun snelheid niet aan rondom een schoolomgeving, waardoor onveilige situaties ontstaan met overstekende kinderen.

Kinderen hebben geen remmen en lopen vaak zonder goed te kijken de straat op. Daarom vragen we u extra voorzichtig te zijn wanneer u een schoolomgeving binnenrijdt. Denk hierbij ook aan uw snelheid.

De gemeente Brielle heeft belooft dat er gecontroleerd zal worden door de boa’s op parkeerbeleid en op snelheid rond de school en dijckhuis.

De dorpsraad Vierpolders

Snelheid Indicator

Snelheid als indicator voor onveiligheid !!!!!

Snelheid is de kern van ons verkeersveiligheidsprobleem. Feitelijk is snelheid van invloed op bijna alle verkeersongevallen: geen snelheid, geen ongelukken. De SOM (Snelheid, Ongevallen en Meldingen) van gegevens, die allen beschikbaar zijn binnen ViaStat, maken een integrale aanpak met snelheid als indicator mogelijk.

Op de eerste plaats is snelheid van invloed op het risico om betrokken te raken bij een verkeersongeval. Bij een hogere snelheid, is het immers moeilijker om op tijd te reageren om een ongeval te voorkomen. Ten tweede, is de snelheid van invloed op de schade als gevolg van een ongeval. Bij een hogere (bots)snelheid in een botsing met een ander voertuig, weggebruiker of obstakel komt er meer energie vrij. Een deel van deze energie moet worden geabsorbeerd door het kwetsbare menselijk lichaam.

Europees onderzoek wijst uit dat in ongeveer 30% van de dodelijke ongevallen snelheid een essentiële factor is geweest. In dit artikel besteden we aandacht aan de relatie tussen snelheid en verkeersongevallen. De bron voor dit artikel is het SafetyNet rapport Speeding uit 2009 (European Commission, Directorate-General Transport and Energy; Safetynet (2009) Speeding) en de Speed Profiles van TomTom zoals deze nu beschikbaar zijn in ViaStat.

Snelheidstoename leidt tot meer ongevallen

In diverse onderzoeken is aangetoond dat 1 km/u snelheidstoename leidt tot 3% toename van verkeersongevallen. Het exacte percentage verschilt per snelheidsregime. Op 120 km/u wegen ligt de toename op 2% en op de 50 km/u wegen op 4%. In de praktijk is de relatie complexer.

De precieze relatie hangt van veel factoren af, maar vooral van de gereden snelheid en het wegtype. Hoe hoger de snelheid, hoe groter het risico op ongevallen. Op sommige wegen is de verkeerssituatie complexer dan op andere wegen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het aantal en het type kruispunten en de afwezigheid of aanwezigheid van voetgangers, fietsers en/of landbouwvoertuigen. In meer complexere verkeerssituaties is het ongevalsrisico hoger.

Een voorbeeld van een lage complexiteit wegtype (low in de grafiek) is een snelweg. Een voorbeeld van een hoge complexiteit wegtype (high in de grafiek) is een stedelijke verkeersader.

Speed Profiles

De snelheidsdata van TomTom geeft een gedetailleerd inzicht in de snelheid voor een dicht wegennet in Nederland. Bijna de helft van de gemeenten in Nederland gebruikt ViaStat Speed Profiles in de strijd tegen de verkeersonveiligheid. Toch is ten opzichte van 2012 het aandeel wegen waarop te hard wordt gereden met ongeveer 1.000 kilometer gestegen van 28% (18.622 kilometer, gemeten per rijrichting) naar 29% in 2014 (19.614 kilometer, gemeten per rijrichting).

De snelheid op de 30 km/u wegen wordt gemiddeld met 7 km/u overschreden. Dat betekent een verhoogd ongevalsrisico van 28%. Voor de 50, 60 en 70 km/u wegen is de overschrijding 10% met een verhoogd risico van respectievelijk 20, 24 en 28%. In totaal vormen deze wegen 78% (15.134 kilometer) van ons wegennet.

Onveiligheidsgevoel

Uit de meldingen van het Meldpunt Veilig Verkeer blijkt ook dat snelheid de grootste oorzaak is van het gevoel van onveiligheid. Van de in totaal 14.231 gemelde problemen hebben 2.264 (16%) betrekking op ‘te hard rijden’. Hiervan ligt 75% binnen de bebouwde kom.

Inzicht in verkeersveiligheid

ViaStat helpt om dit inzicht voor elke individuele gemeente in Nederland te krijgen. De automatische monitor rapportage in ViaStat Speed Profiles geeft eenvoudig het overzicht en combineert locaties waar structureel te hard wordt gereden met gegevens van ernstige slachtoffer ongevallen én nu ook met de meldingen over te hard rijden uit het Meldpunt Veilig Verkeer. De SOM (Snelheid, Ongevallen en Meldingen) aanpak zorgt ervoor dat wegbeheerders een compleet overzicht wordt geboden.

Locatie gerichte aanpak

Een locatiegericht verkeersveiligheidsbeleid kan dus zeer goed gebaseerd zijn op snelheid. Dit mogelijk biedt een aantal voordelen: mogelijkheid tot preventief werken, integrale aanpak met bereikbaarheid en milieu waarbij snelheid een belangrijke rol speelt en de combinatie met andere databronnen (Snelheid, Ongevallen en Meldingen) maken een proactieve aanpak 

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina