PERSBERICHT VAN GEM. BRIELLE

Provincie organiseert inloopavonden windenergie

De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties voor de regio Rotterdam opgenomen in de zogeheten ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dit zijn locaties die op basis van het milieueffectonderzoek geschikt zijn voor windenergie èn die voldoen aan de randvoorwaarden van de plaatsingsvisie windenergie. De provincie Zuid-Holland informeert tijdens 2 inloopavonden in Hellevoetsluis en Spijkenisse  bewoners van Voorne-Putten over het uitgevoerde milieueffectonderzoek en de mogelijkheid op deze plannen te reageren. Vanaf 17 maart kunt u 6 weken lang reageren op deze plannen.

De inloopavonden op Voorne-Putten vinden plaats op:

  • 29 maart:  Droogdok Hellevoetsluis, Dokweg 5, 3221 AE Hellevoetsluis
  • 10 april: stadhuis Nissewaard, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse

Tijdens de inloopavonden kunt u vragen stellen over alle locaties in de hele Rotterdamse regio. U bent welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Verschillende deskundigen van provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, onderzoeksbureau Pondera, GGD en gemeente zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikken deze avonden u niet? U bent ook welkom op een andere inloopavond van de provincie in een andere gemeente. Kijk hiervoor op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/locaties-wind/inloopavonden-wind/

Aanbod gemeenten Voorne-Putten

De samenwerkende gemeenten op Voorne-Putten hebben de provincie een aanbod gedaan om binnen hun grondgebied in totaal 63 megawatt te realiseren. Dit bestuurlijk aanbod is gekoppeld aan specifieke locaties en is gedaan onder de voorwaarde dat andere gebieden gevrijwaard moeten blijven van windenergie.

In de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit wijst de provincie nu toch gebieden aan die geen onderdeel uitmaken van het bestuurlijk aanbod van Voorne-Putten. Het gaat daarbij om de polder van Zuidland en Oudenhoorn en de Beerenplaat. Daarnaast wordt het zoekgebied van een aantal locaties, zoals de N57 entree Zuid, de N57 aan de noordkant bij Brielle en de locatie Hartel Oost te ruim ingetekend. De gemeenten op Voorne-Putten gaan hierover gezamenlijk een zienswijze indienen.

Vervolg

Provinciale Staten besluiten in het najaar van 2017 definitief over de op te nemen locaties voor windenergie in de regio Rotterdam. Dit doen zij mede op basis van de ingediende zienswijzen. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op de door hun ingediende zienswijze.

Met de definitieve vaststelling van locaties maakt de provincie plaatsing van de windmolens planologisch mogelijk. Gemeenten moeten dan hun bestemmingsplannen hierop aanpassen, zodat initiatiefnemers verder aan de slag kunnen met hun plannen voor realisatie van windmolens.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met provincie Zuid-Holland via telefoonnummer 070 – 4416611 of uw vragen stellen  via e-mail windenergie@pzh.nl. Voor algemene informatie over windenergie in de provincie Zuid-Holland kunt u kijken op www.zuid-holland.nl/windenergie. Hiernaast kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Provincie via de link op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie. Deze ontvangt u vervolgens gemiddeld drie keer per jaar via e-mail.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Voor meer informatie:

Tineke Feitsema

PERSBERICHT windmolenpark n 57

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.