SENIORENHOF VIERPOLDERS

AD 20 februari 2024 wordt door journalist Gert Onnink geschreven dat het Hof voor senioren in Vierpolders kansrijk is geworden.

Wethouder A.J. Spoon doet toezegging dat hij aan een plan werkt. Een dergelijke uitspraak kan echter alle kanten op. Wij blijven het volgen gezien de uitspraken in het coalitieakkoord en de partijprogramma's en de visie op welzijn wonen en zorg.  


Kilk op de groene link hieronder voor hte betreffende AD artikel


Op dinsdagavond 14 februari 2024 werd tijdens de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta, namens de Dorpsraad Vierpolders, ingesproken door R. de Jong.

De openbare opname kunt u vinden middels onderstaande knop / link:

https://wshd.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/e65e0489-6863-4e0d-bd7b-0bf3279720b4


 Het belangrijkste gedeelte vindt u hieronder:  Inspreek tekst:

Bij het genomen verkeersbesluit m.b.t. het vrachtautoverbod kern Vierpolders is een bijlage gevoegd met de bebording.

Gisteren heeft het Waterschap Hollandse Delta

(samen met gemeente Voorne aan Zee)

het onderstaande verkeersbesluit bekend gemaakt m.b.t. het vrachtautoverbod tot de kern Vierpolders.

Bij de ingekomen stukken bestuur gemeente Voorne aan Zee is onderstaand schrijven opgenomen waarbij wethouder Schop door dhr. Smit van Ons Brielle vragen bentwoord m.b.t. het vrautoverbod kern Vierpolders.

Op 19 februari 2024 is zijn de Dorps- en Wijkraden uitgenodigd door de gemeente Voorne aan zee om mee te denken aan de visie op Wonen Welzijn en Zorg. Het reeds bestaande concept staat hier onder te lezen.


Ideeën en aanvullingen zijn welkom en kunt u middels een mail aan ons kenbaarmaken.


Naast de visie komt er een uitvoeringsagenda die slechts door de gemeente Voorne aan zee aan ons meegedeeld wordt.


Als je het één doet en het ander nalaat heeft dat een voorspelbare uitkomst.  Op donderdag 28 december 2023, rond 12.30 uur, wil een chauffeur van de vrachtauto op onderstaande opname de Voorweg te Vierpolders oprijden maar is te lang nl 16.5m en weegt leeg 14 ton en geladen max 35 ton. 

Gevolg is achteruit de Veckdijk op en vooruit over de Dorpsdijk en Dijckpotingen door de kern Vierpolders heen om daarna de Achterdijk op te rijden. Zo is te zien op onderstaande opnamens. 

De wethouder Schop beloofde op 9 november 2023 dat het vrachtwagenverbod Vierpolders:

"Al heel spoedig zal worden geïmenplenteerd".


Zie en beluister onderstaande opname. Gesteld kan worden:


Hoe langer het duurt hoe ongeloofwaardiger het wordt. 


De Dorpsraad Vierpolders heeft op 20-12-23 van de gemeente een brief ontvangen met daarbij een plattegrond betreffende de plaatsing van de 5 Flexwoningen aan de Provenierstraat.

De brief en platte grond zijn weergegeven onder de knop onderwerpen / flexwoningen.


Op 

Hoor hier de uitspraak van wethouder Peter Schop over het vrachtautoverbod voor de kern van Vierpolders.

Uitgesproken in de raadsvergadering van de gemeente Voorne aan Zee op donderdagavond

9 november 2023.

Nu wachten op de plaatsing van de borden voor de drie toegangswegen tot de kern van Vierpolders

Door de gemeente Voorne aan Zee werd in hun opdracht in november 2023 een nieuw bodemonderzoek verricht door DETA-Milieu.

Het nieuwe rapport staat hier onder.   

Deze week heeft de Dorpsraad Vierpolders contact gehad met Dhr. De Ronde ambtenaar van Voorne aan Zee die tevens aanwezig was bij de inloop middag en avond in het Dijckhuis te Vierpolders m.b.t. de realisering van de 5 Flexwoningen.

Bij deze inloop werd met dhr. De Ronde gesproken over de sanering van de grond aan de Provenierstraat t.b.v. de plaatsing van de 5 Flexwoningen. Dhr. De Ronde heeft hierop de Dorpsraad Vierpolders een rapport gestuurd van Deta Milieu betreffende:

Bodemonderzoek en
verhardingsonderzoek
Provenierstraat 3-5 te Vierpolders

Dit onder zoekt stamt uit 2013 en strikt genomen 5 jaar geldig. Daar er geen activiteiten hebbne plaats gevonden op het terrein waar de Flexwoningen geplaatst gaan wordn zal dit milieu onderzoek geactualiseerd worden in het jaar 2023. 


Het onderzoek is hieronder gevoegd waarbij u kunt scrollen om verder te lezen.Door de Dorpsraad Vierpolders werd een brief naar B&W, gemeenteraad en de commissieleden verstuurd om tot een concreet verkeersbesluit te komen tot wering van varchtauto's in de kern Vierpolders

Huizen trillen kapot in de kern van Vierpolders

Lees het artikel met druk op de knop

AD 18-10-23 foto Frank de Roo

Zoals eerder is gepublceerd is tegen het gewijzigde bestemmingsplan m.b.t. de bouw van hotel De Nolle een bezwaarprocedure gestart door fam. Van der Windt bij de Raad van State. Inmiddels is de uitspraak van de Raad van State bekend. Door op de groene knop te drukken is deze uitspraak te lezen.

Gesprek Dorpsraad Vierpolders met wethouder P. Schop op 4 oktober 2023:

Aanwezig wethouder P. Schop en twee verkeersdeskundigen.

 

Als eerste gevraagd waarom dhr Schop zich heeft aangeboden om tot een gesprek te komen daar gevraagd was door ons om over externe communicatie te praten. 

= Dhr. Schop had daar geen direct antwoord op, maar wees op de zeer drukke agenda van wethouder Bal die dit in zijn portefeuille heeft.

 

Besproken werd de communicatie met o.a.  Waterschap Hollandse Delta ( WSHD) die pas op gang kwam na een mail van ons aan de Dijkgraaf, Heemraad en ambtenaar van het WSHD.

Gelukkig is hierdoor weer een extra communicatie op gang gekomen waarop een overleg is geweest op 28-8-23 tussen gemeente en WSHD. Daarop volgde een toezegging op een vrachtautoverbod voor de kern Vierpolders die tegelijk zou worden geregeld op het moment dat een wegversmalling voor vrachtauto's zal worden aangelegd op de Voorweg.

Verder gesproken over de afsluiting van de Voorweg de afgelopen dagen.

Bij dit punt werd aangehaald dat een groot aantal vrachtauto's de afgelopen dagen de omleiding hebben genegeerd. ( 36 op 19-9-23 en op 20-9-23 in een uur tijd 6 ).

= Dhr. Schop: Verkeersbesluit zal snel kunnen gaan daar Waterschap en gemeente het zelf snel willen. Dorpsraad wordt ingelicht m.b.t. de tijdsplanning hierin.

=Verkeersdeskundigen: krijgen een mail met daarin de bedrijfscontacten die wij hebben bezocht en gesproken en die over de voortgang van de Voorweg etc. willen worden voorgelicht.

 

Dorpsraad zette haar ervaringen en problemen voor wat betreft de wegen naar het Glaspark uiteen en gaf daarbij de aanwezige gevaarzettingen aan. 

 

Flexwoningen:

Gesproken over de afspraken die door Bm van Brielle dhr Renssen niet zijn nagekomen tot nu toe.

= Dhr. Schop: Stuur mij een korte mail met alle stukken en afspraken omtrent de Flexwoningen die ik naar de betreffende wethouder en ambtenaren zal doorsturen.

= tijdens de inloopavond in het Dijckhuis mbt de Flexwoningen aan aanwezige projectmanager van de gemeente in deze beloofd hem in de cc te zetten. 

 

Aardwarmte:

Door dhr. Van dr Voort (namens Glaspark) was aan ons gevraagd om te vragen naar het ter beschikking stellen van rest aardwarmte aan de bewoners van Vierpolders.

= Schop: Is niet mogelijk daar de Warmtewet hiervoor niet de mogelijkheid biedt.

 

Fietspad langs de Voorweg realiseren voordat met de bouw begonnen wordt.

=Dhr. Schop: zeker belangrijk maar weet het fijne niet.

Dhr. Schop krijgt een mail van ons waaruit zal blijken van wie wij de informatie hebben

omtrent de aanleg van dit fietspad ivm aanleg nieuwe woonwijk Oude Goote.

 

Touringcars:

Aangegeven dat de laatste keer korendag door een exploitant van de Brielse Aap werd gevraagd of deze groot aantal touringcars bij een volgend evenement buiten de gemeente geparkeerd kunnen worden en niet op de P-plaats op en naast de Jumbo. 

= Door de verkeersdeskundigen zal worden bezien of dit de volgende keer gerealiseerd kan worden door dit bv in de vergunning van de aanvrager te verplichten.

 28-8-2023:

Naar aanleiding van het verkeersbesluit VTH2021-0521 van het Waterschap Hollandse Delta en de weerstand die er is wat betreft het vrachtverkeer door de dorpskern van Vierpolders is er door de Dorpsraad contact gezocht met Veilig Verkeer Nederland waarop een gesprek volgde.  Uit de doorgenomen stukken werd nogmaals de brief van 22 november 2022 van de gemeente Brielle bekeken waar de zin onder de koop "antwoorden op de vragen" geschreven staat:

" In het geval van Vierpolders zijn we het allemaal erover eens dat vrachtverkeer binnen de kernveiligheidsrisico’s en overlast geeft en daarom ongewenst is."


Met "we" wordt in deze brief bedoeld politie, Veilig Verkeer Nederland afd. Brielle en de gemeente Brielle. Het in deze brief genoemde verkeersonderoek is in te zien op deze website onder "Onderwerpen > vrachtauto verbod"  


Als gevolg van de contacten zal er op 6 september 2023 een verkeersoverleg plaatvinden met Veilig Verkeer Nederland, Politie en gemeente Voorne aan Zee. 


De Dorpsraad Vierpolders zal U verder op de hoogte houden.

Verandering kruising

Voorweg - Veckdijk


Door de bewoners worden vragen gesteld omtrent de herindeling van de kruising Voorweg - Veckdijk. Deze herindeling blijkt al in een besluit (VTH-2021-0521 ) te staan van april 2020 van het Waterschap Hollandse Delta. 

Door op de groene knop "Ontwerp" te drukken krijgt u het besluit te lezen.


Tekeningen hoe een en andere er uit komt te zien kan u vinden onder de groene knop Bijlage


Daarnaast bestaat er al sinds 2007 een Routeanalyse-Rijksstraatweg N57.

Deze is te vinden onder de groene knop Routeanalyse.