Grondonderzoek 2024

( zgn schoongrondverklaring )

Grond onderzoek uit 2013

1e Bespreking Gemeentebestuur & Dorpsraad:

Op woensdag 14 september 2022 om 18.30 uur is de Dorpsraad Vierpolders uitgenodigd door het gemeentebestuur van Brielle om over de plaatsing van de 5 Flexwoningen te komen spreken. 

Wij houden u op de hooogte.
https://www.brielle.nl/flexwoningen

Grote opkomst informatieavond Flexwoningen.

Gisteravond 22 november 2022 werd de informatieavond over de plaatsing van de Flexwoningen geopend door burgemeester Rensen in aanwezigheid van o.a. wethouder Schoon. 

Gedurende de avond bleek wel dat de inwoners niet blij waren met het niet vooraf gehouden overleg met de inwoners van Vierpolders. Men had het idee dat alleen aangehoord kon worden wat er besloten was en daaraan niets was te veranderen.


Grotendeels bleek dit ook zo te zijn. Wel stond de vraag open of er mogelijk nog andere lokaties aan te wijzen waren voor de plaatsing van de 5 Flexwoningen. Uiteindelijk bleek alleen het alternatief de groenstrook aan Provenierstraat te zijn.


Verder werd na de informatieavond nog nagesproken met enkele bewoners van de v.d. Blinklaan. Daaruit kwam nog een optie om de Flexwoningen achter de v.d. Blinklaan wat op te schuiven verderaf van de volkstuinen en iets meer naar achteren richting Middelweg. Hierdoor zouden de bewoners van de v.d. Blinklaan wat meer lucht krijgen vanuit hun achtertuinen. Burgemeester heeft deze optie meegenomen en door de iniatiefnemer zou een juiste tekening aangeleverd worden m.b.t. de voorgestelde situatie.


Indien toch het terrein achter de v.d. Blinklaan gekozen wordt lijkt de aanvoer en plaatsing van de Flexwoningen het beste vanaf de Middelweg te kunnen daar de straten naar de lokatie te smal en te kwetsbaar te zijn.


Door de Dorpsraad Vierpolders werd gevraagd aan de burgemeester of er een convenant opgesteld kon worden met betrekking tot de door hem en de wethouder genoemde feiten en afspraken.


Door de Dorpsraad werden de volgende uitgesproken afspraken genoteerd over de Flexwoningen:

- Staan er voor maximaal 10 jaar;

- worden in eerste instantie bewoond door Oekrainse vluchtelingen;

- maximaal aantal bewoners over de 5 woningen is 20;

- duur van de bewoning is 6 tot 12 maanden zie website gemeente Brielle;

   https://www.brielle.nl/plaatsing-van-25-flexwoningen-in-gemeente-brielle

- daarna beschikbaar voor zogenaamde spoedzoekers 

   dit zijn: Nederlanders die snel woonruimte nodig hebben. Denk b.v. aan scheidingen en

               statushouders;

- niet toegestaan zijn:

               arbeidsimmigranten,

               asielzoekers;

- voor de plaatsing zal een voorlopige vergunning worden verstrekt. HIer tegen is bezwaar en beroep        mogelijk. De vergunning aanvraag komt in de lokale krant en op de website van de gemeente Brielle;

- gevraagd wordt dat tijdens de bouw en na de plaatsing een vast aanspreekpunt wordt aangewezen;

- door het gemeentelijk woningbedrijf Westvoorne de exploitatie uitvoerd;

- het convenant eerst met de Dorpsraad Vierpolders besproken wordt alvorens de inwoners hiervan in          kennis worden gesteld.


Bent u van mening dat in het convenant nog meer gemaakte afspraken moeten staan die uitgesproken zijn kunt u deze aan de Dorpsraad Vierpolders mailen.


e-mailadres: dorpsraadvierpolders@gmail.com

webiste: https://www.dorpsraadvierpolders.com/

FB: dorpsraad vierpolders


Mail uw Alternatieve lokaties Flexwoningen naar Dorpsraad Viepolders

Heeft Alternatieve lokaties ? 

Uit het AD en de Dorpsraad die contact heeft gehad met bewoners worden de volgende alternatieve lokaties genoemd en noemen argumenten:

Alternatieve lokaties:

- Voormalig schoolterrein aan de D.C. Meeslaan

- terrein Provenierstaat

Argumenten tegen:

- Er is hier niets voor ze,  zelfs geen supermarkt;

- eerste winkel is zeker 3,5 kilometer lopen naar Brielle;

- nauwelijks openbaar vervoer;

- weinig te doen voor de Oekraïners;

AD artikel over de Flexwoningen: Bewoners verbaasd

Op dinsdag 8 november 2022 verscheen in het AD - Voorne-Putten het artikel: 

Bewoners verbaasd over woningen voor vluchtelingen in weiland Vierpolders.

Via onderstaande link is dit artikel te lezen:

Expressie en tekeningen Flexwoningen

Bij de gemeente raadsvergadering van 19 oktober 20222 onder agendapunt 5.04 is de bijlage "Impressie en tekeningen" gevoegd.

Op deze bijlage is te zien hoe de Flexwoningen er uit komen te zien. Deze bijlage is te openen met onderstaande link.

Burgermeester bied verontschuldigingen aan en legt uit.

Hoe het komt dat de informatiebrief niet bij de inwoners van Vierpolders zijn gekomen wordt nadat daar vragen over gestelkd zijn door mevr. De Witte van Vrij Voorne door de burgermeester Rensen uitgelegd.

Kijk en luister hiervoor naar de commissievergadering bestuurlijke zaken en middelen van woensdagavond 2 november 2022:

Onderwerp 4.04 tijdsbalk 1.25

Als u het gehele onderwerp uitluisterd wordt meer uitleg gegeven over de aanschaf voorwaarden etc van de Flexwoningen

Brief voor de inwoners Vierpolders mbt Flexwoningen

Brief van de gemeente Brielle aan de inwoners van Vierpolders mbt de plaatsing van de 5 Flexwoningen en de informatieavond.

5 Flexwoningen in Vierpolders

In verband met de komst van mogelijk 5 Flexwoningen in Vierpolders heeft de Bm G. Rensen met de interim-VZ van de Dorpsraad een afspraak gemaakt. 

Inwoners van Vierpolders verlangen een duidelijke en naar waarheid berustende informatie over de komende Flexwoningen.

Hoe hierover gesproken wordt binnen de gemeente is na te horen in de raadsvergadering van woensdagavond 19 oktober 2022.

Via de website van de gemeente Brielle te beluisteren. ( bestuur-raadscommissie-raads/commissievergadering live mee kijken-kalender-19 oktober 2022). Luister naar agendapunt 5.04.

agendapunt 5.04 lijst openen. Open: Vragen en antwoorden over de flexwoningen Brielle

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina