Op dinsdag 14 fenruari 2024 werd tijdens dee verenigde vergadering van het Waterschap Hollandse Delta ingesproken door dhr. De Jong. Daarop volgde o.a. de blofte dat de verbodsborden geplaatst zouden worden op vrijdag 16 februari 2024.

Laatste nieuws voor wat betreft de plaatsing van de vrachtauto verbodsborden voor de kern van Vierpolders:Daar alles op zich laat wachten heeft de Dorpsraad Vierpolders om opheldering gevraagd bij de gemeente Voorne aan zee. Daarop volgde het hieronder staande antwoord ( 11-1-2024 ) van de betrokken ambtenaar:


"Het verkeersbesluit zijn wij samen met het waterschap aan het voorbereiden en wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Ik verwacht nog steeds op korte termijn, zodra het waterschap de politieadviezen heeft verwerkt en uitgevoerd.

Uiteraard werken de gemeente en waterschap in samenwerking hieraan zodat alles synchroon loopt.

 

Wat betreft de versmalling op de Voorweg is het vooral een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het is namelijk zo dat deze maatregel gepland was en onderdeel is van het glaspark, de nieuwe bewegwijzering en het minder geschikt maken van de binnenwegen voor vrachtverkeer.

Deze is inderdaad nu geplaatst nog voordat het vrachtverbod Vierpolders is ingegaan. Oorspronkelijk was dit andersom gebeurd en daarmee hadden we dit probleem voorkomen. Nu is er een tijdelijke periode waarin dit inderdaad nog geoorloofd is, hieraan valt helaas niets te doen voor deze korte periode." 


Meetgegevens:

In de onderstaande brief van de gemeente staat te lezen dat er een onderzoek heeft plaats gevonden. De daaruit volgende conclusie is: 

De resultaten van het onderzoek en de adviezen van politie en Veilig Verkeer Nederland afdeling
Brielle geven geen reden om verdere maatregelen te nemen.


De Dorpsraad beschikt nu echter wel over de meetgegevens van het onderzoek waaruit blijkt dat slecht op drie dagen, te weten op een dinsdag, donderdag en een zaterdag het vrachtverkeer is gemeten. Daaruit bleek dat maar liefst 120 vracht en landbouwverkeer is gepasseerd. De Dorpsraad hoopt bij het nieuwe gemeentebestuur van Voorne aan Zee wel te komen tot de wering van vrachtverkeer over de Dorpsdijk.


13 december 2022: MEETGEGEVENS ONTVANGEN van gemeente Brielle. Deze heeft op 13,15 en 17 september verkeersmetingen laten verrichten.


De Dorpsraad heeft middels een WOO verzoek aan het Waterscahp Hollandse Delta meetgegevens opgevraagd vanaf 2017 tot en met 2022. Bleek dat pas vanaf 2018 ook gemeten werd op categorieën.


De categorieën betreffen het soort auto en is niet gebaseerd op een gewicht. De categorieën zijn als volgt:

  • Licht betreft personenauto’s
  • Middel betreft kleine vrachtauto’s
  • Zwaar betreft vrachtauto’s
  • Overig betreft alle voertuigen die geen van de vorige categorieën zijn.


Op 22 november 2022 een antwoord vanuit de gemeente:AD 23 juni 2019

Opmerkingen

martin ex dorpsraadlid

15.10.2022 14:40

geachte dorpsraad.
om te voorkomen dat de vrchtauto´s door het dorp rijden en over de dijckpotingen .
een brief opstellen naar de kassen en vragen of hun transport kunnen veranderen.

interim-voorzitter Han 't Hoen

15.10.2022 15:08

Goed idee. Dank hiervoor

Meest recente reacties

Op 8-4-2022 werd door de St Dorpsraad Vierpolders een voortgangsgesprek gevoerd met Bm Rensen en Wh Van der Kooi. Hierbij werd het onderwerp vrachtverkeer besproken.

Verslag 03.02.2022 St. Dorpsraad Vierpolders met Bm en Wh

Op 3-2-2022 heeft de Dorpsraad Vierpolders een gesprek gehad met Bm Rensen en Wh Van der Kooi. Voorafgegaan aan dit gesprek werd een handtekeningenactie gehouden en werden 50 handtekeningen overhandig

AD 28 februari 2022

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina

Verslag 08.04.2022 St. Dorprsraad Vierpolders met Bm en Wh