Brief van de gemeente Brielle gehad over het gebruik van gemeente grond die u kan huren of kopen?

Van diverse bewoners van Vierpolders vernomen dat zij een brief van de gemeente hebben ontvangen waarin staat dat zij grond van de gemeente in gebruik hebben. Deze grond zou dan of gehuurd of gekocht kunnen worden.

Als het over grond bezit gaat is het kadaster lijdend en niet de gemeente.

Verder kan door verjaring de grond uw bezit zijn geworden en kan de gemeente daarop geen recht hebben.

Kijk even op deze sites voor meer informatie:

Kortom

Het is (veel) te kort door de bocht om te veronderstellen dat onrechtmatig in gebruik genomen (gemeente-)grond moet worden teruggegeven. Er kan namelijk sprake zijn geweest van verkrijgende verjaring, waardoor de bezitter/huiseigenaar de eigendom van de (gemeente-)grond heeft verkregen. De gemeente kan die grond in die gevallen dus niet meer terugvorderen en kan dus ook geen koop of huur ervan bedingen. Maar via een omweg kan de gemeente ook in die gevallen nog proberen haar doel te bereiken, met een grote kans op succes. Zolang de grond nog eigendom van de huiseigenaar is, kan teruglevering ervan worden gevorderd. Is de grond niet meer van hem, dan resteert de gemeente nog een claim tot schadevergoeding in geld.

Op grond hiervan meen ik, dat als een gemeente een huiseigenaar aanbiedt de grond over te nemen voor een aanvaardbare prijs, dit doorgaans de voor de hand liggende oplossing vormt. Alleen in die gevallen waarin de gemeente enkel revindicatie (teruggave) verlangt of een onaanvaardbare prijs voor de grond bedingt, loont het de moeite om de zaak nauwkeurig te onderzoeken op eventuele verkrijgende verjaring.

 ==================================================================================

Bent u bezitter te goeder trouw dan geldt er een verjaringstermijn van 10 jaar. Indien u geen bezitter te goeder trouw bent dan geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar.

====================================================================================

Komt u er zelf niet uit of heeft u meer informatie nodig ?

De Dorpsraad Vierpolders stelt voor bij voldoende animo in het Dijckhuis een informatieavond te organiseren.

Heeft u hiervoor interresse stuur dan via de website een bericht of stuur een mail naar dorpsraadvierpolders@gmail.com.

Opmerkingen

Gkwolf

07.10.2022 08:29

Ben al 2 jaar bezig maar de grond prijs wordt steeds duurder om dat de ambtenaren zeer traag zijn kost het mij steeds meer schaamteloos

Meest recente reacties

01.11 | 15:38

Mede vierpoldenaren deel dit bericht!

22.10 | 14:16

Dank u wel, we doen ons best

22.10 | 13:17

dorpsraad 4polders goed bezig ga zo door .
grt. martin

22.10 | 11:33

Dank voor uw bericht. Deze toch wat eigenaardige constructie neemt de Dorpsraad mee in vragen aan de gemeente mbt dit onderwerp.

Deel deze pagina